Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.jeweltree.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.jeweltree.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Jewel Tree . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jewel Tree is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Jewel Tree.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Jewel Tree te mogen claimen of te veronderstellen.

Jewel Tree streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.jeweltree.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Jewel Tree aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.jeweltree.nl op deze pagina.


Offerte

Na het aanvragen van een offerte krijgt u binnen enkele dagen een offerte toegestuurd met prijsopgave. Deze rijsopgave staat vast en word niet meer gewijzigd.
Indien u akkoord gaat met de offerte is deze 8 weken geldig.
Na uw akkoord met de offerte bent u verplicht tenminste 50% van het afgesproken bedrag te betalen indien u uiteindelijk afziet van de aankoop van het product.

Levertijd

Omdat het maken van een Jewel Tree erg tijdrovend is, is er een geschatte levertijd van circa 2 tot 6 weken. Hieraan kunnen geen rechten ontleent worden.

Aankopen

Na aankoop van uw Jewel Tree is het niet mogelijk deze te retourneren.